Deze week was ik in het Liobaklooster in Egmond. Voor mij ging het daar over bergen en wat er gebeurt als je die beklimt. Ingang daartoe was een deel van een lied uit het dinsdagochtend gebed. We luisteren naar muziek van Allegri, het miserere, en naar muziek van Ludovico Einaudi.

De bezinningspodcasts zijn vanaf nu te luisteren via AnchorFM en Spotify. De links vind je hieronder. Als je geen Spotify hebt, gebruik dan de AnchorFM link en kies de bovenste podcast met de titel ‘Ain’t no mountain high enough!’. Als het niet lukt, stuur dan even een bericht.

 

Beluister hier de podcast via AnchorFM

Beluister hier de podcast via Spotify

 1. Miserere mei, Deus: secundum magnam misericordiam tuam.
 2. Et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele iniquitatem meam.
 3. Amplius lava me ab iniquitate mea: et a peccato meo munda me.
 4. Quoniam iniquitatem meam ego cognosco: et peccatum meum contra me est semper.
 5. Tibi soli peccavi, et malum coram te feci: ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris.
 6. Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum: et in peccatis concepit me mater mea.
 7. Ecce enim veritatem dilexisti: incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi.
 8. Asperges me hysopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor.
 9. Auditui meo dabis gaudium et laetitiam: et exsultabunt ossa humiliata.
 10. Averte faciem tuam a peccatis meis: et omnes iniquitates meas dele.
 11. Cor mundum crea in me, Deus: et spiritum rectum innova in visceribus meis.
 12. Ne proiicias me a facie tua: et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.
 13. Redde mihi laetitiam salutaris tui: et spiritu principali confirma me.
 14. Docebo iniquos vias tuas: et impii ad te convertentur.
 15. Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meae: et exsultabit lingua mea justitiam tuam.
 16. Domine, labia mea aperies: et os meum annuntiabit laudem tuam.
 17. Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique: holocaustis non delectaberis.
 18. Sacrificium Deo spiritus contribulatus: cor contritum, et humiliatum, Deus, non despicies.
 19. Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion: ut aedificentur muri Ierusalem.
 20. Tunc acceptabis sacrificium justitiae, oblationes, et holocausta: tunc imponent super altare tuum vitulos.

Vertaling:

 1. Wees mij genadig, o God, uit Uw grote goedheid.
 2. Neem met Uw vele genadedaden mijn zonden weg.
 3. Was mij grondig van mijn goddeloosheid: en reinig mij van mijn zonde.
 4. Want ik erken mijn fouten: en mijn zonde staat me altijd bij.
 5. Alleen tegen U heb ik gezondigd en het kwaad jegens U gedaan: laat Uw uitspraak het veroordelen, en laat U overwinnen wanneer U oordeelt.
 6. Zie, ik ben gevormd in goddeloosheid, en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
 7. Maar zie, u verlangt de waarheid: en in het geheim zult u me wijsheid laten begrijpen.
 8. Gij zult mij reinigen met hysop, en ik zal rein zijn; Gij zult mij wassen, en ik zal witter zijn dan sneeuw.
 9. Gij zult mij vreugde en blijdschap laten horen: opdat de beschaamde (?) beenderen zich kunnen verheugen.
 10. Keer Uw gezicht af van mijn zonden: en wis al mijn zonden uit.
 11. Maak mijn hart rein, o God: en vernieuw een juiste geest in mij.
 12. Verban mij niet uit Uw aanwezigheid en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
 13. O geef mij weer de troost van Uw hulp: en bevestig mij met Uw vrije Geest.
 14. Dan zal Ik Uw wegen aan de goddelozen onderwijzen: en zondaars zullen tot U worden bekeerd.
 15. Verlos mij van bloedschuld, o God, Gij die de God van mijn gezondheid zijt; en mijn tong zal zingen van Uw gerechtigheid.
 16. Gij zult mijn lippen openen, o Heer; en mijn mond zal U loven.
 17. Want U begeert geen offer, anders zou ik het U schenken; maar U verheugt u niet in brandoffers.
 18. Het offer aan God is een onrustige geest: een gebroken en verslagen hart, o God, zult u niet verachten.
 19. Wees Sion gunstig en genadig: bouw de muren van Jeruzalem.
 20. Dan zal het offer der gerechtigheid, met het brandoffer en de offeranden U behagen; dan zullen zij jonge ossen offeren op Uw altaar.