Vogels van diverse pluimage

Kleine, grote, hoog- en laagvliegers.

Nestblijvers en nestvlieders.

In de ijle ochtendlucht

vliegt ieder zijn eigen vlucht.

De arend draagt drijvend op thermiek

De koolmees warrelt, dwarrelt verward.

De zwaluw scheert strak langs de aarde.

De merel warmt zich op in de ochtendzon.

Een felle schreeuw doorklieft de lucht,

Een zacht verward gepiep klinkt uit de nestkast.

Bij de keukendeur een zachte mooie melodie.

De kanarie twiereliert zijn eigen lied.

Die vogel in huis…

Dat ben ik de thuismus

Ik zit nu nog even thuis.

Ik weet wat ik nu mis,

Maar probeer te kijken wat wel is.

En geloof dwars tegen alles in,

Er komt een nieuw begin

De morgen komt

De zon komt weer over ons op

De zon gaat weer schijnen.

Maar nu nog even niet

Daarom steken wij in ons KleinKlooster

Een lichtje voor jou aan.

En bidden wij vandaag

De morgen een stukje dichterbij

Voor jou en mij

 

Marjo en Theo Kuipers,KleinKlooster Zwaag

Plek van ontmoeten en verbinden

Facebook; casellabuitenpost