Eigenlijk geloof ik niets
En twijfel ik aan alles, zelfs aan U
Maar soms wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft,
Dan denk ik , dat Gij Liefde zijt, en eenzaam,
En dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt
Zoals ik U.

Gerard Reve – uit Nader tot U, ingebracht door Fie Teijmant uit Hoorn.