‘The spark of love’. Zo zou ik de film noemen als ik het verhaal van Abraham en Isaak zou mogen verfilmen. Het zou een spannende film worden. U kent het verhaal misschien, waarin Abraham van God de opdracht krijgt om zijn met grote moeite gekregen zoon te offeren om zijn vertrouwen en liefde voor God te laten zien. Zijn vrouw Sarah laat hem begaan. Het verhaal van godsdienstwaanzinnigen. Maar waren zij dat eigenlijk wel? Of zijn er andere Abrahams en Sarah’s denkbaar? Abrahams en Sarah’s waar je misschien zelf een beetje op zou willen lijken? En wat voor gevoelens roept dat bij je op?

In de dienst van 3 juni heb je daar zelf invloed op. Kom ontdekken wat voor Abraham of Sarah jij zou kunnen zijn.

Tijdens de dienst worden de resultaten van de jaarlijkse Diaconale Actie bekend gemaakt en overhandigd aan vertegenwoordigers van de betrokken organisaties. Jan Berkvens zal voorgaan. Jan is predikant in opleiding. Deze dienst is zijn proefviering en zal nabesproken worden met vertegenwoordigers van het Seminarium. Jan hoort ook graag van jou wat je van de dienst vond, via facebook https://www.facebook.com/jan.berkvens.98 of email – janberkvens@gmail.com

De dienst van 3 juni begint om 10.30 uur in de Remonstrantse Kerk aan het Museumpark in Rotterdam (tegenover Museum Boymans).