De vurige tongen van de heilige geest zijn een bron van kracht en inspiratie die met Pinksteren vorm krijgen. We mogen nog steeds niet samenkomen om met elkaar ons geloof te beleven, maar dat weerhoudt ons er niet van om onze gedachten, onze hoop en onze wensen met elkaar te delen. Dit jaar doen we dat symbolisch en virtueel, rond het Vuur van Verbondenheid.

We verzorgen een digitaal spiritueel pinkstermoment, waarvoor we jou willen vragen om een korte pinkstergedachte, boodschap of wens in te sturen. Samen met verschillende muzikanten brengen we die gedachten, boodschappen en wensen samen in een viering die in het Pinksterweekend te kijken en te beluisteren is.

Je kunt je gedachte, boodschap of wens inspreken op WhatsApp en toesturen, je kunt het mailen of per post opsturen. Voor elke boodschap geldt: Houd het kort, want we willen zoveel mogelijk bijdragen een plek geven in de viering. Als je iets inspreekt, denk dat aan 10, maximaal 15 seconden. Als je iets opschrijft beperk het dan tot 1 lange of twee korte zinnen.

Als je je gedachte, boodschap of wens uiterlijk 22 mei instuurt, kunnen wij ervoor zorgen dat we voor het pinksterweekend een mooie spirituele viering klaar is.

Je ingesproken Whatsapp boodschap kun je sturen naar Ds. Jan Berkvens, via nummer 06 83044374

Je geschreven boodschap kun je mailen naar: jan@domineeberkvens.nl of Het Foreestenhuis, Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn.