Wat is waarheid en wanneer ben je tevreden? Met de wereld, met jezelf, met de mensen om je heen? Ik ben afgelopen week voor het eerst sinds lange tijd weer naar de film geweest, twee keer. Een aanrader! Het bioscoopbezoek op zich, weer een verhaal op een groot doek zien. En natuurlijk de films: Matthias et Maxime, en La verité. In deze podcast vertel ik daar wat over.

En we luisteren naar muziek, het eerste deel is uit de soundtrack van de film La verité, als Fabienne zichzelf onder ogen moet komen, prachtig gespeeld door Catherine Deneuve. Het tweede stuk is van Dave Matthews en gaat over hoe we soms op mieren lijken. Het laatste stuk is van Bob Dylan, over hoe je een betere versie van jezelf kunt proberen te worden. Of niet.

Veel luisterplezier!

Luister via AnchorFM

Luister via Spotify

Dave Matthews – Ants Marching – Marcherende mieren

He wakes up in the morning
Does his teeth, bite to eat and he’s rolling
Never changes a thing
The week ends, the week begins

Hij staat ‘s morgens op
Poetst zijn tanden, eet wat en gaat op pad
Er verandert nooit iets
De week eindigt, de week begint

She thinks, we look at each other
Wondering what the other is thinking
But we never say a thing
And these crimes between us grow deeper

Zij denkt, we kijken elkaar aan
Ons afvragend wat de ander denkt
Maar we zeggen niets
En deze misdrijfjes tussen ons groeien

Take these chances
Place them in a box until a quieter time
Lights down, you up and die

Neem de kansen
Plaats ze in een doosje, tot een rustiger moment
Lichten uit, jij aan, en sterft
Goes to visit his mommy
She feeds him well his concerns he forgets them
And remembers being small
Playing under the table and dreaming

Gaat op bezoek bij zijn moeder
Zij voedt hem goed, zijn zorgen vergeet hij
En herinnert zich hoe het was om klein te zijn
Onder de tafel spelend en dromend

Take these chances
Place them in a box until a quieter time
Lights down, you up and die

Driving along this highway
All these cars and upon the sidewalk
People in every direction
No words exchanged, no time to exchange

Rijdend op de snelweg
Al die auto’s en op de stoep
Mensen in elke richting
Geen woord gewisseld, geen tijd om te delen

When all the little ants are marching
Red and black antennae waving
They all do it the same
They all do it the same way

Als al de kleine mieren marcheren
Rode en zwarte sprieten wuivend
Allemaal doen ze hetzelfde
Allemaal doen ze het op dezelfde manier

 Candyman tempting the thoughts of a sweet tooth
Tortured by weight loss
Program cutting corners
Loose end, loose end
Cut, cut on the fence not to offend
Cut, cut, cut ,cut

De ijscoman verleidt de gedachtes zoet
Gemarteld door de wil om af te vallen
Programma’s die afsnijden
Losse eindjes, losse eindjes
Door, door het hek zonder te beledigen
Door, door, door, door

Take these chances
Place them in a box until a quieter time
Lights down, you up and die
Lights down you up and die

Bob Dylan – My better version of you

De hele zomer door, tot in januari
All through the summers, into January

Ik heb moskeeën en kloosters bezocht
I’ve been visiting mosques and monasteries

Op zoek naar de benodigde lichaamsdelen
Looking for the necessary body parts

Ledematen en levers en hersenen en harten
Limbs and livers and brains and hearts

Ik breng iemand tot leven, dat is wat ik wil doen
I’ll bring someone to life, is what I wanna do

Ik wil mijn eigen versie van jou maken
I wanna create my own version of you

Nou, het moet de winter zijn van mijn onvrede
Well, it must be the winter of my discontent

Ik wou dat je me overal mee naartoe had genomen
I wish you’d’ve taken me with you wherever you went

Ze praten de hele nacht en ze praten de hele dag
They talk all night and they talk all day

Maar geen minuut, geloof ik alles wat ze zeggen
But not for a minute, do I believe anything they say

Ik breng iemand tot leven, iemand die ik nog nooit heb gezien
I’m gon’ bring someone to life, someone I’ve never seen

Je weet wat ik bedoel, je weet precies wat ik bedoel
You know what I mean, you know exactly what I mean

Ik neem de litteken Pacino en de peetvandaal
I’ll take the scar-faced Pacino and the Godfather vandal

Mix het en val aan en zoek een robotcommandant
Mix it up and attack, and get a robot commander

Als ik het goed doe en het hoofd rechtop zet
If I do it up right and put the head on straight

Ik zal gered worden door het wezen dat ik creëer
I’ll be saved by the creature that I create

Ik haal bloed uit een cactus, buskruit uit ijs
I’ll get blood from a cactus, gunpowder from ice

Ik gok niet met kaarten en ik schiet geen dobbelstenen
I don’t gamble with cards and I don’t shoot no dice

Kun je met mijn blinde ogen in mijn gezicht kijken?
Can you look in my face with your sightless eyes?

Kun je je hart kruisen en hopen te sterven?
Can you cross your heart and hope to die?

Ik breng iemand tot leven, echt iemand
I’ll bring someone to life, someone for real

Iemand die voelt hoe ik me voel
Someone who feels the way that I feel

Ik studeer Sanskriet en Arabisch om mijn geest te verbeteren
I study Sanskrit and Arabic to improve my mind

Ik wil dingen doen voor de hele mensheid
I wanna do things for the benefit of all mankind

Ik zeg tegen de wilg: “Wacht niet op mij”
I say to the willow tree, “Don’t wait for me”

Ik zeg de hel met alle dingen die vroeger waren
I’m saying to hell with all things that used to be

Nou, ik kom in de problemen, dan raak ik de muur
Well, I get into trouble, then I hit the wall

Geen plaats om te draaien, helemaal geen plaats
No place to turn, no place at all

Ik kies een nummer tussen één en twee
I’ll pick a number between a-one and two

En ik vraag me af: “Wat zou Julius Caesar doen?”
And I ask myself, “What would Julius Caesar do?”

Ik zal iemand op meer dan één manier tot leven brengen
I will bring someone to life in more ways than one

Het maakt niet uit hoe lang het duurt, het wordt gedaan als het klaar is
Don’t matter how long it takes, it’ll be done when it’s done

Ik laat je piano spelen zoals Leon Russell
I’m gonna make you play the piano like Leon Russell

Zoals Liberace, zoals St. John the Apostle
Like Liberace, like St. John the Apostle

Ik speel elk nummer dat ik kan spelen
I’ll play every number that I can play

Ik zie je misschien op de dag des oordeels
I’ll see you maybe on Judgment Day

Na middernacht, als je elkaar nog wilt ontmoeten
After midnight, if you still wanna meet

Ik ben in de Black Horse Tavern in Armageddon Street
I’ll be at the Black Horse Tavern on Armageddon Street

Twee deuren verder, niet zo ver lopen
Two doors down, not that far a walk

Ik hoor je voetstappen, je hoeft niet te kloppen
I’ll hear your footsteps, you won’t have to knock

Ik breng iemand tot leven, breng de weegschaal in evenwicht
I’ll bring someone to life, balance the scales

Ik ga geen onbelangrijke details betrekken
I’m not gonna get involved any insignificant details

Je kunt het naar St. Peter brengen, je kunt het naar Jerome brengen
You can bring it to St. Peter, you can bring it to Jerome

U kunt het helemaal naar huis brengen, helemaal naar huis
You can bring it all the way over, bring it all the way home

Breng het naar de hoek waar de kinderen spelen
Bring it to the corner where the children play

Je kunt het me brengen op een zilveren dienblad
You can bring it to me on a silver tray

Ik breng iemand tot leven zonder kosten
I’ll bring someone to life, spare no expense

Doe het met fatsoen en gezond verstand
Do it with decency and common sense

Kun je me vertellen wat het betekent om wel of niet te zijn?
Can you tell me what it means, to be or not to be?

Je komt niet weg door me voor de gek te houden
You won’t get away with fooling me

Kun je me helpen die goede landmijl te lopen?
Can you help me walk that good land mile?

Kunt u mij de zegeningen van uw glimlach geven?
Can you give me the blessings of your smile?

Ik breng iemand tot leven, gebruik al mijn krachten
I’ll bring someone to life, use all of my powers

Doe het in het donker in de kleine uurtjes
Do it in the dark in the wee, small hours

Ik kan de geschiedenis van het hele menselijke ras zien
I can see the history of the whole human race

Het is in orde, het is in je gezicht gekerfd
It’s all right there, it’s carved into your face

Moet ik het allemaal opsplitsen?
Should I break it all down?

Moet ik op mijn knieën vallen?
Should I fall on my knees?

Is er licht aan het einde van de tunnel, kun je me dat alsjeblieft vertellen?
Is there light at the end of the tunnel, can you tell me please?

Ga daar bij de cipressen staan
Stand over there by the cypress tree

Waar de Trojaanse vrouwen en kinderen als slaven worden verkocht
Where the Trojan women and children are sold into slavery

Lang voor de eerste kruistocht
Long before the first Crusade

Lang geleden werd Engeland of Amerika gemaakt
Way back ‘fore England or America were made

Stap recht in de brandende hel
Step right into the burnin’ hell

Waar enkele van de bekendste vijanden van de mensheid wonen
Where some of the best-known enemies of mankind dwell

Mr. Freud met zijn dromen, Mr. Marx met zijn bijl
Mr. Freud with his dreams, Mr. Marx with his ax

Zie hoe de ruwe huidwimper de huid van hun rug scheurt
See the raw hide lash rip the skin from their backs

Heb de juiste geest, je kunt het voelen, je kunt het horen
Got the right spirit, you can feel it you can hear it

Je hebt wat ze de onsterfelijke geest noemen
You’ve got what they call the immortal spirit

Je kunt het de hele nacht voelen, je kunt het ’s morgens voelen
You can feel it all night, you can feel it in the morn

Het kruipt in je lichaam, de dag dat je geboren werd
It creeps in your body, the day you were born

Eén blikseminslag is alles wat ik nodig heb
One strike of lightning is all that I need

En een explosie van elektriciteit die op topsnelheid draait
And a blast of electricity that runs at top speed

Schud met je ribben, ik steek het mes erin
Shimmy your ribs, I’ll stick in the knife

Ik ga mijn creatie tot leven brengen
Gonna jump-start my creation to life

Ik wil iemand tot leven brengen, de jaren terugdraaien
I wanna bring someone to life, turn back the years

Doe het met gelach en doe het met tranen
Do it with laughter and do it with tears